Odborný tím

Náš odborný tím pozostáva z interných aj externých znalcov a špecialistov na oblasť pracovného lekárstva s bohatou vedeckou základňou domácich aj zahraničných univerzít: 

1. MUDr. Šarišský František, ml.
Lekár so špecializáciou HP a PL – vedúci tímu, odborný garant

2. MUDr. Šarišský František, st.
Lekár so špecializáciou klinického a pracovného lekárstva 

3. MUDr. Štefánia Marcinková
Lekárka so špecializáciou všeobecné lekárstvo prvého stupňa

4. MUDr. Ľubomír Červeň
Lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo prvého stupňa
Certifikát o spôsobilosti vykonávať certifikovanú pracovnú činnosť závodnej zdravotnej služby

5. MUDr. Viznerová Jana 
Lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo prvého stupňa

6. Viera Kretová, rod. Regašanová 
zdravotná sestra

7. Zmluvní lekári firmy

8. Odborní lekári v závislosti na problematike pracovného prostredia vo firme


Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!