Máme zmluvu na BOZP, potrebujeme aj PZS?

Pri našich osobných stretnutiach so zamestnávateľmi sa často stretávame s touto otázkou. 

Máme zabezpečenú spoluprácu v rámci BOZP, je nevyhnutné mať ešte ďalšiu zmluvu s Vami?

BOZP je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Do tejto oblasti patria najmä eliminácia možný rizík pri výkone povolania, používanie ochranných pomôcok a správnych pracovných postupov. Táto oblasť sa však nevenuje (ani jej to zákon neumožňuje) oblasti pracovnej zdravotnej služby a tieto dve oblasti musia byť zamestnávateľmi zabezpečené samostatne.


Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!